Aangifte

Informatie opsturen
U kunt de nodige informatie bij ons kantoor afgeven, toesturen per post, faxen of per e-mail toesturen. In de ‘checklist inkomstenbelasting’ (in pdf) kunt u lezen welke gegevens we precies nodig hebben.

Uitstel
Voor alle inkomsten-belasting aangiften vragen wij automatisch uitstel aan onder de zogenaamde consulentenregeling. Dat wil niet zeggen dat er ook van het uitstel gebruik moet worden gemaakt. Als uw gegevens tijdig bij ons binnen zijn kunnen wij uw aangifte nog voor 1 april indienen. De uiterste termijn voor de inlevering van gegevens om de datum van 1 april te halen is 15 maart.

IMG_2984Procedure
– U levert uw gegevens voor de aangifte bij ons in;
– wij verzorgen uw aangifte en sturen u een verslag (fiscaal rapport) met een verklaring die vermeldt dat u toestemming geeft om de aangifte in te dienen;
– u stuurt de verklaring ondertekend terug;
– wij dienen uw aangifte elektronisch in.